Strategisk ledelse

”En flod uden bredder bliver til en sump”. Strategisk ledelse handler som bekendt om rammer og retning  og mål og mening. Afgørende  elementer for virksomhedens udvikling og medarbejdernes tilfredshed.

DBB gennemfører ”visionsværksteder” hvor alle aspekter sættes i spil og beslutninger efterfølgende indsættes i en ”trin for trin” model.

Særligt for DBB´s  medvirken er det store fokus på implementering. Mange virksomheder har trods gode intentioner måtte sande at implementeringen af en ny vision eller værdier ikke helt har medført de forandringer der var tilsigtet.

Årsagen hertil kan være mange – men utilstrækkelig ledelseskommunikation om  ”meningen” – ja – man dristes næsten til at sige: hvad f…. er meningen” – er et godt bud i en del tilfælde.