Lederudvikling

Alting starter med ledelse – eller for den sags skyld – slutter med ledelse. Flere undersøgelser har påvist at ca. 75% af medarbejdere der fratræder deres stilling peger på ”dårlig” ledelse som en væsentlig årsag til deres fratræden.

Der er derfor al mulig grund til kontinuerligt at udvikle den enkeltes ledelsesfunktion og ikke mindst en ensartet ledelsestænkning på tværs af hele virksomheden. En tænkning der sikrer medarbejderne en ensartet ledelse – og bl.a. derfor opleves som fair. En tænkning der skaber sammenhængskraft – og en tænkning der sætter rammen om kollegial sparring.

DBB anskuer ledelse som et selvstændigt fag uanset produktion. Hovedsigtet er menneskers (top) præstation og en sund (vinder) kultur. Penge kan man låne – bygninger kan man bygge – inventar kan man købe – maskiner kan man lease - medarbejdere kan man ansætte – kultur må man selv skabe.

DBB tilbyder udviklingsforløb for lederteam på såvel strategisk som på operationelt niveau. Ligeledes tilbydes individuel sparring og sparring til mindre grupper.