Teamudvikling

”Til forskel fra en gruppe er et team bedst når det gælder” – et udtryk de fleste nok vil nikke genkendende til. Men hvad vil det sige at arbejde i team? – hvad kræver det af den enkelte?

De fleste har også prøvet at virke i fællesskaber hvor det hele ”bare svingede” – mærket energien til at toppræstere – og det modsatte – hvor energien forsvandt. Hvad gjorde forskellen? – svarene afhænger formentlig af dem man spørger.

DBB gennemfører udviklingsforløb for såvel nystartede som etablerede team hvor der skabes en kollektiv bevidsthed omkring teamets mål og retning og hvor den enkeltes selvindsigt og indsigt i mellemmenneskelige relationer indgår som væsentlige succeskriterier på vejen mod ”det modne team”.