Organisationsudvikling

Organisationen er skabt for at understøtte produktionen og håndtere krav fra kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

Virksomheder er hele tiden i bevægelse – og forandringsprocesserne afføder behov for ændringer i organisationen. ”Orden i maskinrummet” øger resultatet på bundlinien og medarbejdernes trivsel.

DBB gennemfører analyser med involvering af medarbejdere og hvor omdrejningspunktet er optimering af produktionen og yderligere sammenhæng mellem vision, strategi og organisation.