Lederuddannelse

Tilrettelagt efter jeres ønsker og hvor også lederens personlige kompetencer sættes i spil. Medarbejderne vil gerne ledelse – god ledelse.
I den ene undersøgelse efter den anden hvor medarbejdere bliver bedt om at vurdere ledere er svaret entydigt.
De ledere der scorer højt og nyder stor respekt blandt medarbejderne formår at sætte deres personlige kompetencer i spil i en ledelsesmæssig sammenhæng.
Ord som ”troværdig” og ”god til at stille krav” og lign. går igen blandt besvarelserne. Tilsvarende er det påfaldende så lidt faglige kompetencer fylder i medarbejdernes bevidsthed.

 

Resultaterne af disse undersøgelser bekræfter min ledelsestilgang. Ledelse er et selvstændigt fag uden tilknytning til specifik produktion eller service.
Ledelse handler om mennesker – om udvikling af den en enkeltes og teams potentiale.
DBB´s lederuddannelser tager naturligvis afsæt i denne tilgang og er derfor tilrettelagt således at ”virkeligheden” indgår kontinuerligt.
Dvs. sparring og vidensdeling på begivenheder deltagerne har oplevet og/eller oplever undervejs i forløbet.

 

Begivenheder der oftest handler om medarbejderes præstationer og/eller mellemmenneskelige processer i virksomheden. Derudover indgår træning som et vigtigt element.
Teori er godt og nødvendigt. Men teori er ikke virkelighed – i så fald kunne man jo blot læse en bog ”Få succes som leder” og efterfølgende høste sit store bifald.
Vi ved alle at det er langt fra den virkelige ledelsesverden. Nej – få at få succes må man øve sig – som det jo også gælder for alle andre fag eller discipliner.
Det giver ingen mening at sidde i omklædningsrummet i 2 år og diskutere fodboldteori- og taktik. Det vinder man næppe mange kampe på.
God træning i en ledelsesmæssig sammenhæng forudsætter et trygt læringsrum og at den enkelte har mod til arbejde med sine personlige kompetencer.
Disse forhold indgår naturligvis også ved tilrettelæggelsen af den løbende træning således at udbyttet bliver optimalt.
Sidst – men ikke mindst. At lære skal være sjovt – det giver energi og lyst til mere.
Humor og alles forpligtigelse til at bidrage til en positiv kultur gør at uddannelsen ikke bare giver deltagerne viden –
værktøjer og indsigt. Den giver også grobund for værdifulde fællesskaber ud i fremtiden.