Værdier

”Hvornår har værdier værdi?” – et spørgsmål man måske har glemt at stille da beslutningen om at indføre værdibaseret ledelse i virksomheden blev truffet. Svaret er egentlig meget enkelt nemlig: ”det har de når de skaber resultater”. Resultater på bundlinien – resultater i form af øget trivsel – resultater i form af øget sammenhængskraft – osv.

Spørgsmålet bør derfor i stedet være: ”hvordan oversættes værdier til resultater?”.

Her er svaret mere omfattende og de fleste har måtte sande undervejs i deres implementering at den planlagte indsats ikke altid har været tilstrækkelig.

DBB har stor erfaring med værdiimplementering – fra formulering af værdier til niveauet hvor værdierne  indgår som en naturlig del af medarbejdernes beslutningsgrundlag og handlinger.