FORØG DIN VIRKSOMHEDS PRÆSTATIONER YDERLIGERE!

Alle undersøgelser peger på en markant sammenhæng mellem resultatet på bundlinien og størrelsen på virksomhedens "sociale kapital".


Det moderne menneske ønsker andet og mere end "et arbejde". De forudsætter god ledelse - fællesskab og en god "virksomhedsånd" for at toppræstere.


Effektivitet og arbejdsglæde er ikke modsætningsfyldt - men hinandens forudsætning.
 En sandhed der er kendt af de fleste - og en sandhed det er værd at investere i.

 

Social kapital – fremtidens konkurrenceparameter

Organisationer tøver med at lede ud fra social kapital. Praksis viser dog, at metoden øger medarbejdernes præstationer med 30-40 procent, sænker sygefraværet og giver et bedre arbejdsmiljø. Lederen af Danmarks bedste offentlige arbejdsplads fem år i træk giver her sine råd til, hvordan ledere omsætter teorien til praksis.

Social kapital er en veldokumenteret måde at beskrive en ”sund kultur” eller et ”godt psykisk arbejdsmiljø”. Hvis du således tænker over en arbejdssituation, hvor du oplevede at være fyldt med energi, har det formentlig været en dag med travlhed. Ved nærmere eftersyn skal kilden til en sådan arbejdsdag findes i nogle kulturelle omstændigheder: Det gode samarbejde eksempelvis. Det tyder på, at du befinder dig i en højt socialt kapitaliseret organisation.

Der foreligger masser af undersøgelser, der entydigt peger på, at arbejdspladser med en høj social kapital præsterer langt bedre end arbejdspladser med en lav social kapital. Eksempelvis har virksomheder med høj social kapital gennemsnitligt en fraværsprocent på en til to procent mens organisationer med lav social kapital typisk ligger fem til seks gange højere.  Der er derfor gigantiske beløb at hente ved at nedbringe fraværet i eksempelvis kommuner, hvor netop det høje fravær er i centrum.

Arbejdsglæde og effektivitet er dermed ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Flere ledere tøver dog med at gribe til social kapital som et ledelsesredskab. Det kan fire konkrete forudsætninger og en række råd ændre på.
 

Hvad er social kapital?
”Social kapital” består af: ”tillid” (opbygges primært via troværdighed og respekt). ”Retfærdighed” og ”fællesskab” (via samarbejde-stolthed-identitet) og kapitalens omfang er i princippet uendeligt – her er der så at sige mulighed for ”at sprænge banken”.

Fire forudsætninger for at øge social kapital

Lederudvikling, tålmodighed, personlige kompetencer og selvindsigt hos ledere og medarbejdere samt interessen fra topledelsen er nogle af de grundforudsætninger, der skal være på plads, før ledere kan arbejde med at forøge den sociale kapital.

 1. Lederudvikling

Social kapital er forbundet med social intelligens. Socialt intelligente ledere og medarbejdere har såvel en større selvindsigt som indsigt i mellemmenneskelige processer. Det gør dem i stand til at forstå og håndtere de påvirkninger, vi udøver på hinanden, på en konstruktiv vis.

Af samme grund er der behov for en nytænkning af mange lederuddannelser, som typisk er tilrettelagt efter at give deltagerne en øget teoretisk indsigt og nye værktøjer. Alt sammen naturligvis rigtig fint og uundværligt for den enkeltes lederudvikling. Men ikke nødvendigvis en garanti for en mere kvalificeret udøvelse. Teori er ikke virkelighed.

Generelt er tilfredsheden blandt ledere stor på de uddannelser, de gennemgår. Men noget tyder på at medarbejderne ikke nødvendigvis oplever et tilsvarende løft, og det er måske ikke så mærkeligt. I næsten alle andre sammenhænge hvor mennesker udvikler nye kompetencer sker det i en vekselvirkning mellem uddannelse og træning. F.eks. næppe sandsynligt at et fodboldhold der udelukkende gennemgik fodboldteori- og taktik i omklædningsrummet i 2-3 år ville udvikle sig til et vinderhold.

 1. Tålmodighed

Udover ændringer i tilrettelæggelsen af lederudvikling, kræver arbejdet med social kapital noget så banalt som tålmodighed. Ændringer af kulturer, som er forankret i menneskers holdninger, vaner, kommunikation og adfærd, kræver tid. Derfor er det en god ide at introducere og acceptere ”slow management”, når det handler om at forøge den sociale kapital.

 1. Personlige kompetencer og selvindsigt

Et tredje krav handler om at skabe et læringsrum, hvor der er en accept af, at de personlige kompetencer sættes i spil. Formlen: ”viden/faglighed + motivation = præstation” er alment (aner)kendt. Med social kapital går vi et skridt videre og ændrer formlen til: ”viden/faglighed + personlige kompetencer/selvindsigt = præstation”.

 1. Topledelsen har en vigtig rolle

Som et fjerde krav forudsættes det, som i alle andre forandringsprocesser, (top)ledelsens konstante bevågenhed og involvering.

Når disse fire forudsætninger er til stede, kan ledere begynde at fokusere på følgende indsatser, når de påbegynder en forandringsproces med henblik på at forøge den sociale kapital.

 

Fra teori til handling – råd til ledere, der vil øge den sociale kapital

 • Kommuniker formål: Hvad er meningen, og hvorfor er det, vi foretager os, så vigtigt?
 • Skab dialog om mål og strategi og involver medarbejderne
 • Beskriv ledelsesgrundlaget med afsæt i social kapital
 • Etabler ledelsesudvikling med fokus på personlighed og handling: Hvordan påvirker jeg mine omgivelser som leder?
 • Sæt mellemmenneskelige processer på dagsorden: Opfører vi os ordentligt?
 • Fasthold kulturelle løsninger og kig dybere, når der underpræsteres. Den reelle årsag kan sjældent afhjælpes med en ny procedure.
 • Trykprøv alle beslutninger med elementerne i social kapital: Vil denne beslutning opleves fair? Eller på hvad måde bidrager den til øget tillid?

Ovennævnte er kun udvalgte succeskriterier. Efterhånden vil det strategiske fokus medføre ændringer overalt. Et eksempel på ændringer kan være, hvorvidt man skal genoverveje ansættelsesprocedurer og nytænke ens HR-program for belønning.

Af: Teddy Jeppesen, konsulent og indehaver af ”De Blå Bjerge”. Tidligere chef for ”Autisme Center Vestsjælland” (5 X kåret til DK´s bedste offentlige arbejdsplads og kåret som Europas bedste arbejdsplads i 2009 og 2010).